118443_UAEUlogo2.jpg

Tổng quan

Luật tư là một nhánh của pháp luật liên quan đến các mối quan hệ giữa các cá nhân hoặc tổ chức, chứ không phải là quan hệ giữa những người này và nhà nước. Chuyên ngành này thu hút các sinh viên tốt nghiệp luật đang tìm kiếm để được tuyển dụng trong các công ty thương mại, công ty luật, cơ sở kinh tế và tư pháp. Chương trình nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp các nghiên cứu và kỹ năng chuyên nghiệp đầy đủ thông qua việc tập trung vào các giao dịch tài chính giữa các cá nhân cho dù đó là giao dịch dân sự hay thương mại.

Mục tiêu của Chương trình

  • Xây dựng và phát triển chuyên sâu một cơ sở khoa học vững chắc và tiên tiến về kiến thức trong luật tư trong số các sinh viên.
  • Cho phép sinh viên thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và nghiên cứu pháp lý chuyên ngành trong các lĩnh vực khác nhau của luật tư.
  • Phát triển sự sáng tạo và kiến thức liên tục nâng cao trong lĩnh vực Luật tư.
  • Cung cấp cho sinh viên những giá trị và đạo đức cao nhất cần thiết cho việc thực hiện nghề luật.

Kết quả học tập của Chương trình

Sau khi hoàn thành thành công chương trình này, sinh viên sẽ có thể:

  • Phân tích các trường hợp và văn bản pháp lý hợp lý và khoa học.
  • Xem xét luật học, các xu hướng tư pháp và lập pháp khác nhau, đặc biệt là trong hệ thống pháp luật của UAE.
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong một lĩnh vực của Luật tư nhân sử dụng các phương pháp nghiên cứu pháp lý dựa trên chương trình giảng dạy và rút ra từ các nguồn khoa học.
  • Soạn thảo giấy tờ pháp lý (bộ quần áo, bản ghi nhớ, hợp đồng và dự thảo luật) bằng một ngôn ngữ hợp lý và hợp lý.
  • Thực hiện các nhiệm vụ được giao cho anh ấy / cô ấy một cách chuyên nghiệp và đạo đức.

Yêu cầu Bằng cấp

Giờ tín dụng bắt buộc: tối thiểu 31 giờ

Phần 1: Yêu cầu cốt lõi (18 giờ)


Thêm thông tin

Liên kết hữu ích

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Tiếng Ả Rập

Xem 2 các khóa học tại UAEU United Arab Emirates University »

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 29, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
2,700 AED
Phí mỗi giờ tín dụng
Deadline
Tháng 4 30, 2020
Fall intake deadline.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2020
End Date
Tháng Bảy 2021
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 4 30, 2020
Fall intake deadline.

Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 4 30, 2020
Fall intake deadline.
End Date
Tháng Bảy 2021