Thạc sỹ luật (LLM)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Established in 1849, the National University Of Ireland (NUI) Galway School Of Law delivers innovative legal education in a dynamic school dedicated to impactful, high-quality legal research. With 800 ... Đọc thêm

Established in 1849, the National University Of Ireland (NUI) Galway School Of Law delivers innovative legal education in a dynamic school dedicated to impactful, high-quality legal research. With 800 undergraduate and postgraduate students, over 40 staff, a range of undergraduate and postgraduate programmes and exciting clinical legal education opportunities, the School emphasises student-focused, research-led teaching delivered in a supportive and intellectually challenging environment.‌ Đọc ít hơn
Galway
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.