Read the Official Description

Juris sĩ

Yêu cầu Chương trình chung JD:

Các bác sĩ juris (JD) mức độ được trao cho các ứng viên đã hoàn thành các yêu cầu sau:

 •     kiếm được tín dụng trong ít nhất 90 giờ học kỳ của nghiên cứu pháp luật
 •     thu được một điểm trung bình tổng thể là 2,25 hoặc tốt hơn
 •     kiếm được tối thiểu ba lâm sàng / giờ tín dụng externshipJD Chương trình Chứng chỉ

Trong khi các khóa học cốt lõi của chúng tôi cung cấp các kiến ​​thức cơ bản của pháp luật, các thí sinh JD được khuyến khích chuyên môn học tự chọn của họ để kiếm được một chứng chỉ trong một trong các lĩnh vực sau:

 •     Giải quyết tranh chấp
 •     Luật người cao tuổi
 •     Luật y tế
 •     Pháp luật sở hữu trí tuệ
 •     Nhân quyền quốc tế
 •     phát triển bền vững
 •     Trial Advocacy


Mỗi chương trình chứng chỉ JD có những yêu cầu cụ thể và các khóa học tự chọn một học sinh có thể đi qua để kiếm được giấy chứng nhận.


Khu vực học tập

Ngoài giấy chứng nhận JD, John Marshall cung cấp một số các khóa học tự chọn trong các lĩnh vực nội dung pháp luật sau đây:

 •     Luật kinh doanh
 •     Lợi ích nhân viên
 •     Kế hoạch sản
 •     Luật Công nghệ thông tin
 •     Luật pháp quốc tế
 •     Luật Public Interest
 •     Luật Bất động sản


Externships


Kiếm được tín chỉ khóa học khi bạn có được kinh nghiệm làm việc. Externship Chương John Marshall cho sinh viên JD với những cơ hội thực tế để phân biệt ứng cử sự nghiệp của họ.


JD Cơ hội lâm sàng

Chương trình JD John Marshall của Trường Luật cung cấp cho sinh viên cơ hội để đạt được một sự hiểu biết về các năng lực cơ bản dự kiến ​​của luật sư. Ngoài các khóa học nhiều giúp đáp ứng cam kết này, John Marshall có một số cơ hội pháp lý lâm sàng mà tín dụng có thể được nhận. Đăng ký ở một vị trí phòng khám vẫn thường bị giới hạn cho những học sinh đã kiếm được ít nhất 54 giờ tín dụng. Tối đa 10 giờ phòng khám có thể được tính vào yêu cầu tín dụng JD. Sự cho phép của Giám đốc được yêu cầu đăng ký. Học sinh phải tham khảo ý kiến ​​đạo diễn cho các yêu cầu và quy định cụ thể áp dụng cho các chương trình.

Program taught in:
Anh
Khóa học này là
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 - 3 năm
Part-time
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date