Đọc Mô tả chính thức

Các Bác sĩ của Khoa học pháp lý (SJD, trong tiếng Latin, Scientiae Juridicae Doctor) Chương trình, mô phỏng theo tiến sĩ chương trình trong các ngành khác, được thiết kế cho những người tìm kiếm để theo đuổi sự nghiệp học tập như giáo viên và học giả của pháp luật. Chương trình rất có chọn lọc này là chỉ dành cho các ứng viên có thành tích học tập trước khi phân biệt trong pháp luật, chương trình hứa hẹn của học bổng xuất sắc, và chứng minh tiềm năng lớn để hoàn thành một luận án học thuật chất lượng yêu cầu. Chương trình SJD cung cấp một cơ hội duy nhất cho sinh viên tốt nghiệp luật pháp quốc tế xuất sắc theo học tại Trường Luật KoGuan. Sinh viên với các thông tin học tập xuất sắc được chào đón để áp dụng cho chương trình SJD của chúng tôi.

Ứng cử viên SJD phải hoàn thành một LL.M. bằng hoặc tương đương ở Trung Quốc hay nước ngoài. Mỗi ứng cử viên SJD sẽ được chỉ định một người giám sát giảng viên chính có chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu của sinh viên và hai giảng viên có thêm những người thành lập ủy ban tiến sĩ của học sinh.

Chương trình SJD thường phải mất ít nhất ba năm. Nó sẽ liên quan đến 1-2 học kỳ của khóa học. Học sinh phải vượt qua thành công kỳ thi viết và nói trong lĩnh vực chung của nghiên cứu trước khi nhập viện chính thức ứng cử. Học sinh sẽ được yêu cầu chuẩn bị một đề cương nghiên cứu, mà phải được chấp nhận trước khi nghiên cứu về luận án bắt đầu. Ban giảng viên học sinh SJD sẽ đánh giá sự tiến bộ của học sinh, đưa ra khuyến nghị, và giữ thi vấn đáp về dự thảo cuối cùng của luận án.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại KoGuan Law School of Shanghai Jiao Tong University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date