Read the Official Description

Cho dù bạn khao khát trở thành một nhà lãnh đạo hay một giáo viên trong lĩnh vực tư pháp hình sự, tiến sĩ của Walden University trong chương trình Tư pháp hình sự có thể chuẩn bị cho bạn những kỹ năng bạn cần để thăng tiến nghề nghiệp. Được hưởng lợi từ chuyên môn của các giảng viên dày dạn kinh nghiệm, tiến sĩ khi bạn khám phá lý thuyết tư pháp hình sự đương đại và thực hành cũng như các xu hướng và vấn đề mới nhất đối mặt với lĩnh vực ngày nay. Chọn từ một loạt các chuyên ngành để căn chỉnh chương trình học của bạn với các mục tiêu chuyên môn của bạn. Đạt được một mốc quan trọng trong sự nghiệp của bạn khi bạn kiếm được một trong những mức độ được kính trọng nhất trong ngành tư pháp hình sự và chuẩn bị để dẫn dắt sự thay đổi trong cộng đồng và các tổ chức mà bạn phục vụ.

Chuyên ngành (ngoài Chương trình chung)

  • Quản lý khẩn cấp
  • Lãnh đạo toàn cầu
  • Chính sách an ninh quốc gia và điều phối
  • Quản trị Tư pháp
  • Luật và chính sách công
  • Dạy trực tuyến trong giáo dục đại học
  • Quản lý công cộng và lãnh đạo
Program taught in:
Anh
Last updated July 14, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 8 2019
Tháng 9 2019
Duration
4 - 8 năm
Part-time
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
Tháng 8 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Tháng 11 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Tháng 12 2019
End Date
Application deadline

Tháng 8 2019

Location
Application deadline
End Date

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date

Tháng 10 2019

Location
Application deadline
End Date

Tháng 11 2019

Location
Application deadline
End Date

Tháng 12 2019

Location
Application deadline
End Date