LAWSTUDIES

So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Luật về Giáo luật

Bằng tiến sĩ về Luật về cơ bản là văn bằng sau đại học trong lĩnh vực đào tạo về pháp luật. Chương trình đào tạo sau đại học này sử dụng phương pháp tiếp cận mang tính học thuật hơn khi nghiên cứu luật pháp.  

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Luật về Giáo luật 2021

1 Kết quả trong Giáo luật Filter

Phd trong giáo luật

L’Université Catholique Du Congo
Tiến sĩ
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Người Pháp
Khuôn viên trường

Chương trình tiến sĩ có thể được hoàn thành vào tập hợp của giáo dục đại học trong Luật Canon.

Đọc thêm