LAWSTUDIES

So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Luật về Nghiên cứu pháp lý

Một tiến sĩ được công nhận trên toàn thế giới như là một giải thưởng học thuật cho sinh viên đã đạt được sự chấp thuận cho trình của họ về một luận án hoặc luận án về một chủ đề cụ thể. Các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học khác đạt được bằng cấp sau khi phê duyệt kết quả nghiên cứu ban đầu và rộng rãi của học sinh.

Tiến sĩ Nghiên cứu Pháp lý là gì? Mức độ này thường đại diện cho đỉnh cao của một sự nghiệp học tập trong các nghiên cứu pháp lý. Sinh viên tốt nghiệp rời khỏi chương trình này thường có kiến ​​thức rộng lớn về khóa học Thạc sĩ Luật. Ví dụ về các khóa học này có thể bao gồm công lý hình sự, nhân quyền và công bằng xã hội, luật đổi mới và luật pháp quốc tế. Các khóa học thường được phân phối với trọng tâm là nghiên cứu.

Những người tham gia vào một chương trình tiến sĩ về nghiên cứu pháp lý phát triển một số kỹ năng, chẳng hạn như cách tổ chức và quản lý thời gian của họ. Những kỹ năng này có thể được áp dụng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Ngoài những lợi ích này, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này có thể dễ dàng tiếp cận với các vị trí nghiên cứu đáng thèm muốn hơn.

Các chi phí liên quan đến việc hoàn thành bằng tiến sĩ này khác nhau tùy theo trường và vị trí của trường. Học sinh có thể thấy rằng chi phí cũng thay đổi dựa trên số lượng thời gian dành cho việc hoàn thành nghiên cứu và viết luận văn.

Sinh viên tốt nghiệp từ loại chương trình này thường thấy mình đủ điều kiện cho nghề nghiệp như luật sư hoặc nhân viên pháp lý trưởng, hoặc trong các tổ chức như CIA. Các con đường sự nghiệp khác có thể bao gồm các vị trí như quản trị viên tòa án hoặc nhà tội phạm học. Bằng cấp này cũng có thể vị trí sinh viên tốt nghiệp cho các vị trí như giáo sư hoặc các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp với bằng tiến sĩ trong nghiên cứu pháp lý cũng có thể trở thành chính trị gia, trọng tài, nhà phân tích chính trị hoặc tư vấn nghề nghiệp trường luật.

Tiến sĩ trong các chương trình nghiên cứu pháp lý được cung cấp trên toàn thế giới bởi nhiều tổ chức học thuật. Có thể có các chương trình trực tuyến dành cho sinh viên có khó khăn về thời gian hoặc thách thức khi truy cập các cơ sở giáo dục. Để bắt đầu, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

1 Kết quả trong Nghiên cứu pháp lý Filter

bác sĩ của khoa học pháp lý (nghiên cứu)

Bond University
Tiến sĩ
<
Toàn thời gian
<
156 tuần
Anh
Khuôn viên trường

Các Bác sĩ của chương trình Khoa học Pháp lý (nghiên cứu) là một sự kết hợp của các môn học (hai học kỳ) và một luận án 50.000 từ (2-7 học kỳ). Các yếu tố nghiên cứu của chươn ...

Đọc thêm