Tiếp cận giáo dục đại học: luật

Kensington and Chelsea College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiếp cận giáo dục đại học: luật

Kensington and Chelsea College

  • Thời gian: Mon / Tue / Thứ Tư / Thu / Fri khác nhau
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
35 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
8,500 GBP
19 Plus £ 3022; Phí không thuộc EU £ 8500
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates