Read the Official Description

Nếu các quy tắc thương mại của châu Âu khác với các quy tắc của Đức, luật nào quy định việc vận chuyển hàng hoá từ London đến Berlin? Vương quốc Anh có thể hạn chế số người tị nạn muốn đến nước họ sau khi bị Hy Lạp hoặc Pháp đưa vào?

Nếu bạn thích tìm câu trả lời cho những loại câu hỏi này, bạn nên xem xét chương trình của Trường Luật Châu Âu. Bạn sẽ nghiên cứu luật châu Âu và quốc tế cũng như các hệ thống pháp luật từ các quốc gia thành viên khác nhau của EU (luật so sánh).

Điều này sẽ chuẩn bị cho bạn làm việc như là một chuyên gia pháp lý ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, cả trong khu vực tư nhân cũng như trong chính phủ. Với việc đào tạo thêm nữa, cũng được cung cấp, bạn cũng có thể được tiếp cận các ngành nghề có điều chỉnh như luật sư, công tố viên hay thẩm phán.

Tìm hiểu thêm về Ngày mở ảo của chúng tôi ở đây!

Tại sao lại là chương trình này?

Chương trình cử nhân Luật Châu Âu (ELS) kết hợp các khóa học trong luật châu Âu với các khóa học về luật so sánh và các thoả thuận với hệ thống pháp luật của một số nước thành viên EU chính. Chương trình ELS được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các nhân viên chuyên môn. Chương trình sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết toàn diện về luật pháp của EU và các hệ thống pháp luật quốc gia cũng như các kỹ năng đương đại và kỹ năng tiếng Anh pháp lý xuất sắc.

Program taught in:
Anh

See 9 more programs offered by Maastricht University, Faculty of Law »

Last updated April 14, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
2,060 EUR
Sinh viên EU / EEA. 7.500 EUR cho sinh viên ngoài EU.
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date

Campus Tour of Faculty of Law at Maastricht University

Bachelor European Law School