Read the Official Description

Con đường này là dành cho những sinh viên muốn học tập cho một mức độ Luật tại Đại học nhưng không có trình độ nhập cảnh yêu cầu. Văn bằng của chúng tôi được công nhận bởi tất cả các tổ chức HE: năm cuối cùng tất cả các sinh viên thành công của chúng tôi tiếp tục học luật tại Đại học. Nhiều học sinh tiếp tục đọc luật tại trường đại học uy tín như SOAS, Cambridge, Kings và Exeter.

Program taught in:
Anh

See 1 more programs offered by Kensington and Chelsea College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
35 tuần
Toàn thời gian
Price
3,022 GBP
By locations
By date