Truy cập vào bằng tốt nghiệp luật giáo dục đại học

Kensington and Chelsea College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Truy cập vào bằng tốt nghiệp luật giáo dục đại học

Kensington and Chelsea College

Con đường này là dành cho những sinh viên muốn học tập cho một mức độ Luật tại Đại học nhưng không có trình độ nhập cảnh yêu cầu. Văn bằng của chúng tôi được công nhận bởi tất cả các tổ chức HE: năm cuối cùng tất cả các sinh viên thành công của chúng tôi tiếp tục học luật tại Đại học. Nhiều học sinh tiếp tục đọc luật tại trường đại học uy tín như SOAS, Cambridge, Kings và Exeter.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
35 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
3,022 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates