21

Xét tuyển vào chương trình Diploma LCC là mở cho học sinh 4 lần mỗi năm. sinh viên mới muốn đăng ký cho chương trình Diploma nên điền và nộp các mẫu đơn như sớm nhất có thể, để có thể đăng ký cho các vị trí còn trống trong giới hạn học bắt buộc của họ.

Yêu cầu nhập học Entry để LCC

Entry for nhận vào Văn bằng của kinh doanh là mở cho cả dân của Ả-rập Xê-út và người nước ngoài của tất cả các nước ở nước ngoài.

Hiện nay nhập học là chỉ mở cửa cho học sinh nam. Kế hoạch đang được mở nhập học cho học sinh nữ từ tháng 9 năm 2017.

Điều kiện nhập học nhập vào Văn bằng của Chương trình Kinh doanh là để sinh viên trong độ tuổi tối thiểu là 18 năm.

Các học sinh đã hoàn thành một trong những yêu cầu đầu vào như sau:

  • Hoàn thành 5 O cấp Đối tượng và 1 A Levels 'Chủ đề hay
  • Hoàn thành một Diploma Mỹ hay
  • Hoàn thành Ả High School Diploma (bằng tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh) hoặc
  • Hoàn thành Giấy chứng nhận hoặc Văn bằng Tú tài Quốc tế hoặc
  • Hoàn thành Trung hoc (FA / F.Sc / I.Com/ ICS) hoặc thông qua Ban Pakistan hoặc thông qua Hội đồng Trung ương của Ấn Độ Giáo dục Trung học

Học sinh với thiếu về trình độ ngôn ngữ tiếng Anh có thể được yêu cầu để hoàn thành một khóa học về Kinh doanh Anh ngữ tại Oxford Academy, để đạt được một đường chuyền điểm của lớp 5.5 IELTS hoặc TOEFL IBT 65 hoặc TOEFL PBT 350.

Ngoài ra sinh viên sẽ được tư vấn để đăng ký cho "Key to College" Chương trình tăng tốc tại LCC để có được mức độ yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

Học sinh được chào đón để gọi cho văn phòng tuyển sinh LCC phải đăng ký để thực hiện một cuộc hẹn để tham dự một tour du lịch trong ngày mở của LCC và một bài thuyết trình của Chương trình Diploma mỗi thứ Năm lúc 16:30.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày