Văn bằng luật

Mục đích chính của Văn bằng Luật là cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp lý và hiểu biết thực tế về hoạt động của ngành pháp lý. Đặc biệt, sinh viên sẽ có được cái nhìn sâu sắc về hoạt động của các công ty luật và vai trò mà họ có thể đóng trong các công ty luật trên khắp Singapore. Những người nắm giữ Văn bằng sẽ có thể chứng minh kiến thức chi tiết và hiểu biết quan trọng về các lý thuyết và khái niệm chính trong pháp luật.

120192_120098_Affiliate_hmpg_DIL.jpegYêu cầu khóa học

Tuổi tối thiểu:
 • Ít nhất 18 tuổi
Yêu cầu đầu vào học tập tối thiểu:
 • Hai lần vượt qua trong kỳ thi GCE A Level; hoặc là
 • Hoàn thành trình độ trung học tương đương (12 năm); hoặc là
 • Đạt trong chương trình Foundation / Chứng chỉ phù hợp; hoặc là
 • Trình độ tương tự khác; hoặc là
 • Lộ trình trưởng thành (MER) Tuổi tối thiểu 21 cộng với kinh nghiệm làm việc (2 năm tối thiểu) sẽ được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh tối thiểu:
 • Đạt điểm C6 trở lên ở trình độ tiếng Anh O; hoặc là
 • Trình độ tương đương, ví dụ IELTS 5.5 / TOEFL 550; hoặc LSBF PCE Nâng cao.
 • Tất cả các sinh viên quốc tế mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của họ phải cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ của họ bằng việc đạt được trình độ tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương, trước khi nhận được một đề nghị cho khóa học.
Kinh nghiệm làm việc:
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí pháp lý là một lợi thế

120191_120104_Law.jpgThời lượng

 • Toàn thời gian: 8 tháng
 • Bán thời gian: 12 tháng

Lượng

 • Toàn thời gian / Toàn thời gian: Cứ sau 2 tháng / mô-đun
  • Lượng nước rơi vào tháng 7, tháng 9, tháng 11
 • Toàn thời gian / Bán thời gian: Cứ sau 3 tháng / mô-đun
 • Lượng nước rơi vào tháng 7, tháng 10

Con đường sự nghiệp

 • Ngành pháp lý (Điều hành pháp lý, Thư ký pháp lý, Paralegal)

120173_120097_Affiliate_hmpg_generic.jpg

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Cập nhật lần cuối Tháng Chín 8, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Tháng 11 2019
Duration
8 - 12 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
7,500 SGD
Sinh viên địa phương: $ 4980 SGD; Sinh viên quốc tế: $ 7500 SGD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 11 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date