Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Krems, Áo 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Krems an der Donau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Krems an der Donau đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Krems an der Donau

Địa điểm
Áo
Krems an der Donau
Khoa Kinh doanh và Toàn cầu hoá cung cấp giáo dục đại học liên tục trong nhiều lĩnh vực khoa học kinh tế và quản lý, truyền thông, kiến ​​thức và quản...
Trường đại học này nhằm mục đích đóng một vai trò đột phá trong sự tiến bộ của khoa học và công nghệ liên quan đến sức khoẻ, tập trung vào bốn lĩnh vự...
Nghiên cứu Nghệ thuật Khoa học Ứng dụng: Sinh viên của chúng tôi định hình tương lai.IMC Fachhochschule Krems được coi là một trong những trường đại h...