Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Leopoldstadt, Áo 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Leopoldstadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Leopoldstadt đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Leopoldstadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Leopoldstadt đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The WU Executive Academy, the business school of the Vienna University of Economics and Business (WU) brings more than 100 years of experience and an excellent reputation to the field of executive edu ... Đọc thêm

The WU Executive Academy, the business school of the Vienna University of Economics and Business (WU) brings more than 100 years of experience and an excellent reputation to the field of executive education. Thus it belongs to the leading business universities worldwide. The executive education portfolio of the WU Executive Academy includes MBA and Master of Laws programs, university certificate programs, custom programs and open programs. In recent years, the WU Executive Academy has become one of the leading providers in Central and Eastern Europe. Đọc ít hơn