Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở L'Aquila, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại L'Aquila. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở L'Aquila đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong L'Aquila

Địa điểm
Ý
L'Aquila
Được thành lập vào năm 1952 và nằm ở L'Aquila , trung tâm hành chính của vùng Abruzzo , trường đại học của chúng tôi là một cơ sở giảng dạy và nghiên ...
GSSI là một tiến sĩ quốc tế trường học và trung tâm nghiên cứu tiên tiến về Vật lý, Toán học, Khoa học Máy tính và Khoa học Xã hội, nằm ở L'Aquila (Ý)...