Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Pisa, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pisa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pisa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Pisa

Địa điểm
Ý
Pisa
Các Scuola Superiore Sant'Anna được thành lập vào năm 1987 bởi việc sáp nhập hai trường cao đẳng: Pacinotti College và Đại học Luật y tế. Nó là một tr...