Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pisa, Ý 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pisa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pisa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Pisa

Địa điểm
Ý
Pisa
The University of Pisa is a public institution boasting twenty departments, with high level research centres in the sectors of agriculture, astrophysi...
The Scuola Superiore Sant'Anna was founded in 1987 by merging two colleges: Pacinotti College and the College of Medical Law. It is a public universit...