Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Frankfurt an der Oder, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Frankfurt an der Oder. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Frankfurt an der Oder đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Frankfurt an der Oder. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Frankfurt an der Oder đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Viadrina is situated at the heart of Europe – internationality is its trademark. Its students and instructors hail from over 80 countries. It should come as no surprise that students have the oppo ... Đọc thêm

The Viadrina is situated at the heart of Europe – internationality is its trademark. Its students and instructors hail from over 80 countries. It should come as no surprise that students have the opportunity to take foreign language courses at the university’s language center and study or complete internships abroad. Đọc ít hơn
Frankfurt an der Oder