Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Göttingen, Đức 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Göttingen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Göttingen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Göttingen

Địa điểm
Đức
Göttingen
PFH Private University of Applied Sciences, established in 1995, is a state-recognized university that focuses on training and educating future manage...
Founded in 1737, Georg-August-Universität Göttingen is a research university of international renown with strong focuses in research-led teaching. The...
The Faculty of Law of the Georg-August-Universität Göttingen is the oldest, largest and most renowned faculty of law in Lower Saxony. Since it was fou...