Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Göttingen, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Göttingen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Göttingen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Göttingen

Địa điểm
Đức
Göttingen
PFH Private University of Applied Sciences , được thành lập năm 1995, là một trường đại học được nhà nước công nhận, tập trung vào đào tạo và giáo dục...
Georg-August-Universität Göttingen Được thành lập năm 1737, Georg-August-Universität Göttingen là một trường đại học nghiên cứu nổi tiếng quốc tế với ...
Các Khoa Luật của Georg-August-Universität Göttingen là, giảng viên lớn nhất và nổi tiếng nhất lâu đời nhất của pháp luật ở Lower Saxony. Kể từ khi nó...