Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Heidelberg, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Heidelberg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Heidelberg đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Heidelberg

Địa điểm
Đức
Heidelberg
Là một trong những trường đại học tư thục lâu đời nhất và lớn nhất ở Đức, chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn cho giáo dục. Chúng tôi trang bị cho bạn kiến th...
Từ khi thành lập bốn thập kỷ trước, Đại học Quốc tế Schiller đã chuẩn bị những người đàn ông và phụ nữ cho vai trò lãnh đạo, chính phủ và các dịch vụ ...
Vị trí EMBLEMBL hoạt động từ sáu địa điểm trên khắp châu Âu:Heidelberg, Đức - phòng thí nghiệm chínhHinxton, Vương quốc Anh - Viện Tin sinh học châu Â...