Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Heidelberg, Đức 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Heidelberg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Heidelberg đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Heidelberg

Địa điểm
Đức
Heidelberg
As one of the oldest and largest private universities in Germany, we set the standard for education. We equip you with the knowledge you need for your...
Since its founding four decades ago, Schiller International University has prepared men and women for leadership, government and service roles in coun...
Founded in 1974, EMBL is Europe’s flagship laboratory for the life sciences – an intergovernmental organisation with more than 80 independent research...