Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Saxony Anhalt, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Magdeburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Magdeburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Magdeburg

Địa điểm
Đức
Magdeburg
Về BẰNG Hochschule Các BẰNG Hochschule là một tư nhân chạy, trường đại học nhà nước công nhận với trụ sở chính tại Bad Sooden-Allendorf ở Bắc Bang H...
Được thành lập vào năm 1991, tên của các trường đại học từ lâu đã là một dấu hiệu của một nền giáo dục hàn lâm âm thanh, áp dụng nghiên cứu và cho một...