Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Saxony Anhalt, Đức 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Magdeburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Magdeburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Magdeburg

Địa điểm
Đức
Magdeburg
Founded in 1991, the University has long gained a reputation for its well-rounded academic education programme and motivated student body. Interested ...
The DIPLOMA University is a privately run, state recognized university of applied sciences located in the picturesque medieval city of Bad Sooden-Alle...