Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Passau, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Passau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Passau đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Passau

Địa điểm
Đức
Passau
Xuất sắc trong nghiên cứu và giảng dạy Kể từ khi mở cửa cho công chúng vào năm 1978, Đại học Passau đã nhanh chóng phát triển thành một địa chỉ đầu ti...