Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Tirana, Albania 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Tirana. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tirana đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Tirana

Địa điểm
Albania
Tirana
TẠI SAO thuế TNDN? Sau mười hai năm nghiên cứu, các quyết định đúng đắn, bạn sẽ làm là để có được ghi danh cho các nghiên cứu trường Đại học tại Canad...
Đại học New York Tirana - UNYT được khánh thành vào tháng Chín năm 2002, sau khi nhận được một giấy phép từ các thứ tiếng chính phủ [Nghị định Nr. 397...