Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Tirana, Albania 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Tirana. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tirana đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Tirana

Địa điểm
Albania
Tirana
Canadian Institute of Technology (CIT) also known as “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (SHLUP “IKT”), is owned by the company C.I.T. – Albania, which...
The UNYT is a fascinating blend of challenge and vision, in response to the needs of a global society and era. It is for this reason why the UNYT attr...