© Eva Dang

The University of Law Undergraduate Programmes

Địa điểm

Bang hội

Address
Braboeuf Manor,
Portsmouth Road,
St Catherines

GU3 1HA Bang hội, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
+44 (0)1483 216000
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.