University of Sussex

Sussex Law School

Địa điểm

Falmer

Address
BN1 9RH Falmer, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland