Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Gomel, Belarus 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Gomel. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gomel đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Gomel

Địa điểm
Belarus
Gomel
Lịch sử của trường Đại học bang Gomel. F. Scorina bắt đầu bằng 1929, khi quyết định của CEC của BSSR, nó đã được quyết định mở ở Gomel agropedagogiche...