Ghent University - Faculty of Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Khoa Khoa học rất đa dạng. Các nhà nghiên cứu trong khoa tập trung vào nghiên cứu nhỏ nhất và lớn nhất trong vũ trụ, vật chất sống và không sống, tìm kiếm kiến thức ở cấp độ cơ bản nhất hoặc phát triển các ứng dụng công nghệ cao. Do đó, chúng tôi cung cấp giáo dục và nghiên cứu ở cấp độ quốc tế cao, với khoa học và công nghệ hướng đến nhu cầu của xã hội. Bên cạnh này, chúng tôi cung cấp các khóa học và chương trình trong tất cả các lĩnh vực truyền thống, nhưng cũng trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành hơn.

Giáo dục

Thông qua các thỏa thuận hợp tác tích cực, chúng tôi chào đón khoảng 120 sinh viên trao đổi hàng năm và con số này vẫn đang tăng lên. Hầu hết các sinh viên trao đổi đến từ các nước châu Âu. Rất nhiều sinh viên này tham gia vào công việc nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm của khoa. Chúng tôi cũng chấp nhận khoảng 150 sinh viên quốc tế thường xuyên từ khắp nơi trên thế giới trong các chương trình cử nhân, thạc sĩ, sau đại học và tiến sĩ của chúng tôi.

Chúng tôi tự hào được chú ý đến nhu cầu của sinh viên nước ngoài, cung cấp hướng dẫn về tất cả các cấp.

Nghiên cứu

Khoa Khoa học đóng góp cho sự phát triển của khoa học và sự phát triển kiến thức ở Flanders và thế giới. Khoa đầu tư vào nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Trong 13 phòng ban của chúng tôi với các nhóm nghiên cứu đi kèm, chúng tôi cung cấp cho các nhà nghiên cứu trẻ một môi trường nghiên cứu kích thích . Mỗi nhóm nghiên cứu đã xác định một số lĩnh vực nghiên cứu. Các chủ đề của các lĩnh vực nghiên cứu trải rộng trên một phổ rộng.

Sự thật và số liệu

Các khoa: 13
Nhân viên
  • Giáo sư: 130
  • Trợ lý và nhân viên khoa học: 700
  • Nhân viên hành chính và kỹ thuật: 160
Sinh viên
  • Cử nhân: 1250
  • Sinh viên thạc sĩ: 950
  • Sinh viên tiến sĩ: 1500


Đại học Ghent toàn cầu

Đại học Ghent là trường đại học châu Âu đầu tiên trở thành một phần của Tổ chức toàn cầu tại Incheon, Hàn Quốc. Ghent University-Global Campus cung cấp ba chương trình cử nhân: Công nghệ sinh học phân tử, Công nghệ môi trường và Công nghệ thực phẩm.

Trang mạng

https://www.ugent.be/we/en

PublicDomainPictures / Pixabay

Địa điểm

Ghent

Address
Krijgslaan 281 - S2
9000 Ghent, Flanders, Bỉ

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: