Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Fortaleza Alta, Brasil 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Fortaleza Alta. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Fortaleza Alta đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Fortaleza Alta. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Fortaleza Alta đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

It is the first college in the interior of the state of Santa Catarina and was created in 1964, as a result of a community movement, to make access to higher education more comprehensive. The objectiv ... Đọc thêm

It is the first college in the interior of the state of Santa Catarina and was created in 1964, as a result of a community movement, to make access to higher education more comprehensive. The objective that the Regional University of Blumenau continues to accomplish throughout its history and achieved by more than 40 thousand professionals graduated by FURB. On February 13, 1986, by Ministerial Decree No. 117, Higher Education, maintained by FURB, is recognized and accredited by the Ministry of Education as a University. Đọc ít hơn