Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bungary 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Bulgaria. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Bulgaria đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Bulgaria và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Bulgaria và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Bulgaria: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

9 Kết quả trong Bulgaria

Study in Europe in English with Varna University of Management. VUM is the highest-rated university for international students in Europe.
L’ESFAM a été la réponse prompte et adéquate de la Francophonie institutionnelle et de la République de Bulgarie aux besoins de formation des cadres d...
The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innova...
VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university spec...
NATFA “Krastyo Sarafov” pursues its mission and goals through meeting objectives which govern the educational, creative, organizational and public act...
The Balkan Heritage Field School (BHFS, started in 2003) is a program of the Balkan Heritage Foundation (Bulgarian public, non-profit, non-governmenta...
The new university should provide engineers for shipbuilding, transport, machinery, electricity and communications technology needed for industrial co...
The HRC Academy offers 2-year program in Culinary Arts and 3-semester program in F&B Management, developed by educational and industry leaders. The pr...
The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innov...