Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Vùng Olomouc, Cộng hòa Séc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Vùng Olomouc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vùng Olomouc đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Vùng Olomouc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vùng Olomouc đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student!

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student! Đọc ít hơn

College of Logistics is a private technical college of non-university type, offering – as the only college in the Czech Republic – the first two levels of tertiary education (Bc., Ing.) in the unique ... Đọc thêm

College of Logistics is a private technical college of non-university type, offering – as the only college in the Czech Republic – the first two levels of tertiary education (Bc., Ing.) in the unique study programme Logistics. Đọc ít hơn