Đọc Mô tả chính thức

Được thành lập bởi Hiệp hội Jesus vào năm 1623 , đây là một trường đại học Công giáo, được chính phủ Colombia công nhận, nhằm mục đích phục vụ cộng đồng nhân loại, đặc biệt là Colombia, tìm cách thiết lập một xã hội văn minh hơn, có giáo dục và giáo dục hơn, lấy cảm hứng từ các giá trị Tin Mừng.

Nó thúc đẩy đào tạo toàn diện về con người, giá trị con người, phát triển và truyền tải khoa học và văn hóa, và góp phần phát triển, hướng dẫn, phê bình mang tính xây dựng và chuyển đổi xã hội.

Trường đại học đầu tiên ở Colombia có Chứng nhận Thể chế

Bộ Giáo dục , thông qua Nghị quyết số 1320, đã ghi có vào ngày 12 tháng 6 năm 2003 tại Pontificia Universidad Javeriana , trong thời gian tám năm.

Nghị quyết nhấn mạnh rằng Trường "đã đạt được mức chất lượng đủ để, theo các quy tắc điều chỉnh vấn đề sẽ được công nhận thực tế này thông qua một hành động chính thức của chứng nhận thể chế".

Sứ mệnh

Đại học Javeriana là một tổ chức Công giáo về giáo dục đại học, được thành lập và điều hành bởi Hiệp hội Jesus, cam kết với các nguyên tắc giáo dục và hướng dẫn của tổ chức sáng lập.

Các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ xuất sắc như một quốc gia tích hợp các khu vực, trường đại học quan điểm toàn cầu và liên ngành, và đề xuất:

  • sự hình thành không thể thiếu của những người nổi bật vì trách nhiệm con người, đạo đức, học thuật, chuyên môn và xã hội chất lượng cao;
  • sự sáng tạo và phát triển tri thức và văn hóa theo quan điểm phê phán và đổi mới để đạt được một nền công bằng, bền vững, bao trùm, dân chủ, nhân ái và tôn trọng xã hội nhân phẩm.

    Số 576 Hội đồng Đại học, Thỏa thuận ngày 26 tháng 4 năm 2013 ( Thỏa thuận tải xuống )

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Spanish (Colombia)
  • Người Tây Ban Nha

Trường này cũng cung cấp:

Tiến sĩ

Pontificia Universidad Javeriana

Tiến sĩ Khoa học Pháp lý được thành lập năm 2007, nhằm khuyến khích các cuộc tranh luận học thuật và củng cố một cộng đồng học thuật ở Colombia và Mỹ Latinh. Mục tiêu chí ... [+]

Tiến sĩ Khoa học Pháp lý được thành lập năm 2007, nhằm khuyến khích các cuộc tranh luận học thuật và củng cố một cộng đồng học thuật ở Colombia và Mỹ Latinh. Mục tiêu chính của Tiến sĩ là tăng cường khả năng của sinh viên để thực hiện nghiên cứu nghiêm ngặt, tạo ra kiến thức trong lĩnh vực khoa học pháp lý và đề xuất phương pháp tiếp cận và giải pháp sáng tạo cho các vấn đề của xã hội đương đại, địa phương và toàn cầu. Trong quá trình phát triển sứ mệnh của Pontificia Universidad Javeriana , chúng tôi tìm kiếm rằng nghiên cứu của các sinh viên tiến sĩ tạo ra tác động trong nước và khu vực, góp phần vào thành tựu của một xã hội nhân phẩm công bằng, bền vững, bao trùm, dân chủ và tôn trọng... [-]

Colombia Không có gì
Tháng Một 2020
Spanish (Colombia)
Toàn thời gian
3 - 5 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh