Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ghana 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Ghana. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Ghana đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Ghana và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Ghana và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Ghana: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

17 Kết quả trong Ghana

Địa điểm
Ghana
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
UNICAF has partnered with the University of South Wales to offer a variety of courses. The University of South Wales is one of the largest in the U...
Westford is an educational institution established in UAE and have robust presence in UK, Middle East, India and South Africa with an aim to provide ...
ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity bu...
The College has its roots in Ghana Telecom’s flagship Training Centre, which was one of a kind in West Africa. It was first used as a Royal Air Force ...
All Nations University College (ANUC) was established by the All Nations Full Gospel Church (ANFGC), Toronto, Canada through the All Nations Internati...
We strive to provide and promote higher professional education and training in business and other social sciences related discipline by leveraging a s...
Sunyani Polytechnic is a public institution of higher learning that is committed to the provision of career-focused education and training at the tert...
Akrofi-Christaller Institute of Theology, Mission and Culture, a scholarly institution established by the Presbyterian Church of Ghana to serve the wi...
Christian Service University College is devoted to excellence in teaching, learning and research and to developing leaders in many disciplines who mak...
Kulturstudier was started in 1997 by a group of social scientists and humanists from the University of Oslo. The idea has since been to offer educatio...
Our mission is to become a cradle of excellence in education, training and research through providing leadership in the educational and the technologi...
China Europe International Business School (CEIBS) is the leading international business school in China. The school is an autonomous non-prot joint...
About UG The vision of the University of Ghana is to develop world-class human resources and capabilities to meet national development needs and gl...
The first British branch campus in Ghana will allow students across Africa to access Lancaster's academic excellence in teaching and research on the A...