Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Nijmegen, Hà Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Nijmegen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nijmegen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Nijmegen

Địa điểm
Hà Lan
Nijmegen
HAN phấn đấu trở thành một trong những đại học hàng đầu của Khoa Học Được Áp Dụng Trong Hà Lan. Với các cơ sở trong cả hai Arnhem và Nijmegen, Ở phía ...
Tại Radboud học Radboud ở Hà Lan, bạn có thể đạt được bằng Thạc sỹ chất lượng cao và được quốc tế công nhận. Các học giả hàng đầu và các giáo sư giỏi ...