Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Nijmegen, Hà Lan 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Nijmegen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nijmegen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Nijmegen

Địa điểm
Hà Lan
Nijmegen
HAN strives to be one of the top universities of applied sciences in the Netherlands. With campuses in both Arnhem and Nijmegen, in the east of the Ne...
At Radboud University in the Netherlands, you can obtain a high-quality and internationally accredited Master’s degree. Leading academics and excellen...