Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sha Tin, Hồng Kông 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sha Tin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sha Tin đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sha Tin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sha Tin đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Established in 2004, the Faculty of Law of The Chinese University of Hong Kong (CUHK LAW) is the youngest of the three providers of legal education in Hong Kong. As one of the founding members, I am p ... Đọc thêm

Established in 2004, the Faculty of Law of The Chinese University of Hong Kong (CUHK LAW) is the youngest of the three providers of legal education in Hong Kong. As one of the founding members, I am proud that CUHK LAW has moved from strength to strength since its establishment. Đọc ít hơn