Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở District V., Hungary 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại District V.. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở District V. đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong District V.

Địa điểm
Hungary
Budapest
District V.
Eötvös Loránd University (ELTE) - về số lượng sinh viên và nhân viên, chất lượng giáo dục và nghiên cứu, và quan hệ quốc tế - là một tổ chức giáo dục ...