Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Indonesia 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Indonesia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Indonesia đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Indonesia và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Indonesia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Indonesia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

11 Kết quả trong Indonesia

Địa điểm
Indonesia
Our aim is to develop young professionals to become authentic leaders and problem solvers, prepared to take part in multicultural environments and fas...
Considered one of the oldest universities in Indonesia, Universitas Gadjah Mada serves as a pillar of educational awakening in Indonesia and purports ...
The mission of Syiah Kuala University is to implement “Tri Dharma – three denotations” of higher learning institutions that support local, national an...
University of Brawijaya (UB) is located in the city of Malang, East Java province, Indonesia. UB was officially declared by the President of the Repub...
At English Training Lounge we understand that the modern world does not stop simply because we need it to! This is why ETL offers an English language ...
For more than 30 years, students and their families have trusted The Princeton Review to help them get into their dream school. From algebra homework ...
The School of Business and Management ITB (SBM ITB) is the only school/faculty in ITB built on the humanities and management science. The ministry req...
Bây giờ là lúc CỦA BẠN IPMI Trường Kinh doanh Quốc tế, được thành lập vào năm 1984 tại Indonesia đã được biết đến như là một trường kinh doanh hàng đầ...
Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) is an international higher education institution focused in life science with six study prog...
Universitas Padjadjaran (Unpad) was established based on the initiative of prominent society members of West Java who were eager to have a higher inst...
Diponegoro University(UNDIP) is a prestigious university located at the northern of Central Java Indonesia. It is renowned for being at the forefront ...