Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Batam, Indonesia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Batam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Batam đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Batam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Batam đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Welcome to Universitas Internasional Batam (UIB). Established in 2000, UIB is a new private university, but it has tremendous potential. Located in Batam City, by the borders of Singapore and Malaysia ... Đọc thêm

Welcome to Universitas Internasional Batam (UIB). Established in 2000, UIB is a new private university, but it has tremendous potential. Located in Batam City, by the borders of Singapore and Malaysia, UIB has its own campus with exceptionally adequate infrastructures to support excellent teaching and learning processes such as libraries, laboratories, sports hall, dormitory, etc. Đọc ít hơn