Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Yogyakarta, Indonesia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Yogyakarta. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yogyakarta đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Yogyakarta

Địa điểm
Indonesia
Yogyakarta
Considered one of the oldest universities in Indonesia, Universitas Gadjah Mada serves as a pillar of educational awakening in Indonesia and purports ...