Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Haifa, Israel 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Haifa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Haifa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Haifa

Địa điểm
Israel
Haifa
The University of Haifa is the leading university in Israel in the fields of humanities, social sciences, marine research, and education. It is home t...
Givat Haviva is a non-profit organization founded in 1949 as the national education center of the Kibbutz Federation in Israel. It is dedicated to pro...
Trong khuôn viên của Đại học Haifa lây lan dọc theo sống núi Carmel núi phía đông nam của thành phố Haifa và được bao quanh bởi các quốc gia Carmel Pa...