Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Haifa, Israel 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Haifa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Haifa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Haifa

Địa điểm
Israel
Haifa
Nhiệm vụ Trung tâm Cộng đồng Chia sẻ nhằm mục đích xây dựng một xã hội gắn kết và gắn kết xã hội ở Israel thông qua việc chia sẻ các cộng đồng trong h...
Trường Đại học Haifa Được thành lập vào năm 1962, Đại học Haifa đã nhanh chóng trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Israel, hosting s...
Trong khuôn viên của Đại học Haifa lây lan dọc theo sống núi Carmel núi phía đông nam của thành phố Haifa và được bao quanh bởi các quốc gia Carmel Pa...