Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Irbid, Jordan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Irbid. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Irbid đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Irbid

Địa điểm
Jordan
Irbid
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
UNICAF has partnered with the University of South Wales to offer a variety of courses. The University of South Wales is one of the largest in the U...
Yarmouk University (YU) was founded by a Royal Decree in 1976. As a leading institution in higher education and second largest university in Jordan, Y...
At JUST, we are devoted to providing our students with top-quality education in all fields of science and technology.