Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Taldykorgan, Kazakhstan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Taldykorgan. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Taldykorgan đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Taldykorgan. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Taldykorgan đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Zhetysu University, named after Ilyas Zhansugurov, is a large regional university that combines classical principles with modern educational programs. The university is developing as a multidisciplina ... Đọc thêm

Zhetysu University, named after Ilyas Zhansugurov, is a large regional university that combines classical principles with modern educational programs. The university is developing as a multidisciplinary innovation-oriented Smart-university in education, science, and upbringing. Đọc ít hơn