Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Latvia 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Latvia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Latvia đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Latvia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Latvia đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Đọc thêm

Tìm các trường đại học cử nhân tại Latvia và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Latvia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Latvia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

We are one of the largest HEI in Latvia that aims to promote intellectual potential, encourage young people to acquire higher academic and professional education, develop research and contribute to th ... Đọc thêm

We are one of the largest HEI in Latvia that aims to promote intellectual potential, encourage young people to acquire higher academic and professional education, develop research and contribute to the cultural development. LLU is multi-profiled and provides studies and research in Bio-sciences, Engineering-sciences and Social-sciences. Đọc ít hơn

Choose to study in Liepaja University - it is the key to your development!

Choose to study in Liepaja University - it is the key to your development! Đọc ít hơn

Turiba University has received recognition of employers and ranked in the top position of the most recognized universities. 99.61% of graduates are employed – it is the highest employment rate among L ... Đọc thêm

Turiba University has received recognition of employers and ranked in the top position of the most recognized universities. 99.61% of graduates are employed – it is the highest employment rate among Latvian universities, furthermore, more than 80% university students is working during their studies. Đọc ít hơn

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest c ... Đọc thêm

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest comprehensive and leading research universities in the Baltics. The University offers more than 130 state-accredited academic and professional study programs. Đọc ít hơn

Ventspils University of Applied Sciences (VeUAS) was founded in 1997 as a self-governing state university and scientific institution. Its basic activity is to carry out scientific research and to impl ... Đọc thêm

Ventspils University of Applied Sciences (VeUAS) was founded in 1997 as a self-governing state university and scientific institution. Its basic activity is to carry out scientific research and to implement academic and professional study programs. Đọc ít hơn

The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision.

The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision. Đọc ít hơn

Transport and telecommunication institute (lat. Transporta un sakaru instit?ts – TSI) – is a modern university with the almost centennial history. TSI – is the university-successor of the legendary RK ... Đọc thêm

Transport and telecommunication institute (lat. Transporta un sakaru instit?ts – TSI) – is a modern university with the almost centennial history. TSI – is the university-successor of the legendary RKIIGA (Riga Red-Banner Civil Aviation Institute) and RAU (Riga Aviation Institute). Đọc ít hơn
Riga , Daugavpils + 1 Hơn Ít hơn

Riga Aeronautical Institute (RAI) is one of the oldest educational institutions of Latvia with rich experience and traditions of training of specialists in the aviation and transport sphere. RAI, foun ... Đọc thêm

Riga Aeronautical Institute (RAI) is one of the oldest educational institutions of Latvia with rich experience and traditions of training of specialists in the aviation and transport sphere. RAI, founded in 1942 as a school of training of aviation specialists, from 1989 is an institution of higher education with many years’ successful experience of work on the international market of educational service. Đọc ít hơn

The Baltic International Academy (up to 2006 it was called Baltic Russian Institute) is the largest non-government higher education establishment in the Baltic States and Eastern European countries (i ... Đọc thêm

The Baltic International Academy (up to 2006 it was called Baltic Russian Institute) is the largest non-government higher education establishment in the Baltic States and Eastern European countries (it was established in 1992) amounting 4,500 students, including 450 foreign students from 22 countries worldwide, Đọc ít hơn

The mission of RTTEMA is to offer and provide life-long learning in the accredited study programs of the academy and contribute considerably to the educational and cultural life of Latvia – both its r ... Đọc thêm

The mission of RTTEMA is to offer and provide life-long learning in the accredited study programs of the academy and contribute considerably to the educational and cultural life of Latvia – both its regions and Riga. Đọc ít hơn

Established in 1991 in cooperation with the State University of New York at Buffalo, USA, and the University of Ottawa, Canada, Riga Business School (RBS) is an internationally recognized management-e ... Đọc thêm

Established in 1991 in cooperation with the State University of New York at Buffalo, USA, and the University of Ottawa, Canada, Riga Business School (RBS) is an internationally recognized management-education institution within Riga Technical University (RTU) and has more than 20 years of experience in business education. Đọc ít hơn

Rezekne University of Applied Sciences (R?zeknes Tehnolo?iju Akad?mija) is a one of most fast growing universities in Latvia. Higher education in Rezekne, one of regional cities in Latvia, rooted sinc ... Đọc thêm

Rezekne University of Applied Sciences (R?zeknes Tehnolo?iju Akad?mija) is a one of most fast growing universities in Latvia. Higher education in Rezekne, one of regional cities in Latvia, rooted since 1925. For almost 100 years, Rezekne University of Applied Sciences was Alma mater for many successful leaders. Each student at Rezekne University of Applied Sciences are met as an individual. All students receive personal guidance and professors are easily approachable. Every year around 400 students enroll and in total more than 2000 students study in on our campus. The size of the university gives opportunity for close interaction between students and personnel on all stages of studies. Numerous international partners and the exchange program students make a multicultural environment in university. More than 200 Erasmus students and academics participated in exchange every year. At Rezekne University of Applied Sciences you build networks that last a life time. Đọc ít hơn