Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Latvia 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Latvia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Latvia đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Latvia và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Latvia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Latvia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

14 Kết quả trong Latvia

Địa điểm
Latvia
Rezekne University of Applied Sciences (R?zeknes Tehnolo?iju Akad?mija) is a one of most fast growing universities in Latvia. Higher education in Reze...
We are one of the largest HEI in Latvia that aims to promote intellectual potential, encourage young people to acquire higher academic and professiona...
Turiba University has received recognition of employers and ranked in the top position of the most recognized universities. 99.61% of graduates are em...
Choose to study in Liepaja University - it is the key to your development!
The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and ...
Ventspils University of Applied Sciences (VeUAS) was founded in 1997 as a self-governing state university and scientific institution. Its basic activ...
The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision.
Riga Aeronautical Institute (RAI) is one of the oldest educational institutions of Latvia with rich experience and traditions of training of specialis...
The Baltic International Academy (up to 2006 it was called Baltic Russian Institute) is the largest non-government higher education establishment in t...
RISEBA is a university type private higher educational institution fully accredited by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia...
Liepaja University is accredited state higher educational establishment, which implements study programmes at all three study levels: basic studies, M...
The mission of RTTEMA is to offer and provide life-long learning in the accredited study programs of the academy and contribute considerably to the ed...
Established in 1991 in cooperation with the State University of New York at Buffalo, USA, and the University of Ottawa, Canada, Riga Business School (...
Transport and telecommunication institute (lat. Transporta un sakaru instit?ts – TSI) – is a modern university with the almost centennial history. TSI...