Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Subang Jaya, Malaysia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Subang Jaya. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Subang Jaya đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Subang Jaya

Địa điểm
Malaysia
Subang Jaya
Monash University (Australia's largest) is now ranked 58 globally in the QS World University Rankings! Come, discover and explore your education optio...
Taylor’s University is a member of the Taylor’s Education Group, which also comprises Taylor’s College, Garden International School, Australian Intern...
Westminster International College (WIC) is a division of the London School of Commerce Group of Colleges. As a division of the LSC Group, WIC delivers...