Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Subang Jaya, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Subang Jaya. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Subang Jaya đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Subang Jaya

Địa điểm
Malaysia
Subang Jaya
Thành lập năm 1998, Monash University Malaysia là một trong những trường đại học được kính trọng nhất của Malaysia. Chúng tôi là dấu chân toàn cầu của...
Đại học Taylor là một thành viên của Tập đoàn Giáo dục của Taylor, mà còn bao gồm Cao đẳng Taylor, Trường Quốc tế Garden, Úc Trường quốc tế Malaysia, ...
Westminster International College (WIC) là một bộ phận của London School of Commerce Group of Cao đẳng. Là một bộ phận của tập đoàn LSC, WIC cung cấp ...