Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sonora, Mexico 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sonora. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sonora đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Sonora

Địa điểm
Mexico
Sonora
Universidad de Sonora là một không gian đặc quyền để hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu và mục tiêu được đưa vào chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triể...
Tecnológico de Monterrey được tạo ra để phát triển các nhà lãnh đạo có khả năng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ vào một nền giáo dụ...
CHÚNG TÔI LÀ AI? Chúng tôi là một cơ sở giáo dục với một mô hình độc đáo trên thế giới về tính linh hoạt và trao quyền cung cấp cho học sinh vì nó c...