Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nauy 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Na Uy. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Na Uy đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Na Uy và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Na Uy và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Na Uy: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

20 Kết quả trong Na Uy

Địa điểm
Na Uy
At OSM Aviation Academy we see our students as future colleagues - Through our Airline Ready Pilot concept, you will be given a conditional job offer ...
The University of Stavanger (UiS) is situated in the most attractive region in the country, with some 300 000 inhabitants.
Molde University College - Specialized University in Logistics offers programs in Logistics, Economics and Business Administration, Management, Sports...
Heriot-Watt University (HWU) provides the fundamental concepts of smart systems during the first semester, giving courses from a programme awarded the...
The Faculty of Humanities at the University of Oslo is among the leading humanities faculties in Scandinavia. The faculty, which offers courses in 70...
The Department of Archaeology, Conservation and History (IAKH) is comprised of three disciplines which in different ways study the past. The departmen...
NMBU's mission is to contribute to the well-being of the planet. Our interdisciplinary research and study programmes generate innovations in food, hea...
VID Specialized University is Norway's second largest private university college with 3300 students on four campuses: Bergen, Oslo, Sandnes and Stavan...
Kulturstudier was started in 1997 by a group of social scientists and humanists from the University of Oslo. The idea has since been to offer educatio...
Nord University offers studies at bachelor, master and doctoral levels. The university has study locations in Central and Northern Norway, with state ...
As of January 1, 2016 NTNU merged with the University College in Sør-Trøndelag, the University College in Gjøvik and the University College in Ålesund...
The University College of Southeast Norway (USN) is the country’s second largest state-owned university college, measured in the total number of stude...
Pilot Flight Academy is Europes most modern flight school, training our students in top modern aircraft and simulators.
UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic ...
MF Norwegian School of Theology (1908) is an accredited Specialized University in the field of Theology, Religious Studies and Social Studies.
TITAN Nhà hát Học viện Quốc tế Na Uy là một diễn viên đào tạo cho sinh viên có tham vọng và một ổ đĩa để tạo ra một cái gì đó tự TITAN tạo ra các diễn...
Bodo Graduate School of Business (HHB) được thành lập vào năm 1985. Kể từ đó hơn 2.000 sinh viên đã tốt nghiệp chương trình bốn năm của chúng tôi kinh...
Gjøvik University College có khoảng 2.400 sinh viên và 270 nhân viên. Gjøvik Đại học đại học là một trường đại học Na Uy với một quan điểm quốc tế. 2...
Trường đại học nghiên cứu cả trong và ngoài nước Bjørknes trong những năm gần đây thành lập chính nó như là một nhà cung cấp của giáo dục đại học ở N...
BI Norwegian Business School is a private, non-commercial foundation (founded in 1943) providing knowledge and competence both to the private and publ...