Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kazo, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kazo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kazo đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kazo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kazo đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The university was established in April 1996 by the school corporation Sato Sakae Gakuen (hereinafter referred to as the school). Since its founding in 1971, this school has been established from elem ... Đọc thêm

The university was established in April 1996 by the school corporation Sato Sakae Gakuen (hereinafter referred to as the school). Since its founding in 1971, this school has been established from elementary and secondary education to higher education, with the idea of the founding spirit of "Human Treasure" set by the founder Eitaro Sato (first deputy director). At this stage, schools have been set up in an attempt to embody this spirit. Our university was born as a higher education institution that plays a part in this. The history of our university and our school is shown below. Đọc ít hơn