Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Higashinakano, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Higashinakano. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Higashinakano đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Higashinakano. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Higashinakano đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Chuo University was founded as the Igirisu Horitsu Gakko (English Law School) in 1885. In the 134 years since its establishment, Chuo has continued to build upon its tradition and performance and stay ... Đọc thêm

Chuo University was founded as the Igirisu Horitsu Gakko (English Law School) in 1885. In the 134 years since its establishment, Chuo has continued to build upon its tradition and performance and stayed true to its long-held philosophy of “Fostering the Ability to Apply Knowledge to Practice,” pursuing its mission of contributing to society and nurturing pioneering individuals who go on to work for the betterment of society. Đọc ít hơn
Higashinakano , Bunkyo City , Shinjuku City , Shinjuku City , Tỉnh + 4 Hơn Ít hơn