Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Aix-en-Provence, Pháp 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Aix-en-Provence. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aix-en-Provence đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Aix-en-Provence

Địa điểm
Pháp
Aix-en-Provence
The American College of the Mediterranean (ACM) strives to provide excellence in international education, inspire intercultural awareness, and prepare...
IAE Aix Graduate School of Management, part of Aix Marseille University, is located in the South of France, within France’s second largest metropolita...