Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Annecy, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Annecy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Annecy đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Annecy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Annecy đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Faculty of Law is dedicated to training quality jurists (lawyers, notaries, magistrates, company lawyers), but also critical thinkers, who will be the actors in the development of our society.

The Faculty of Law is dedicated to training quality jurists (lawyers, notaries, magistrates, company lawyers), but also critical thinkers, who will be the actors in the development of our society. Đọc ít hơn
Lyon , Lyon , Annecy + 2 Hơn Ít hơn