Lille Catholic University - Faculty of Law

Địa điểm

Lille

Faculté libre de Droit

Address
60 boulevard Vauban
59016 Lille, Hauts-de-Pháp, Pháp
Điện thoại
+33 3 20 13 41 00

Paris

Faculté libre de Droit

Address
Université Catholique de Lille à Paris
35 rue Gabriel Péri

92130 Paris, Île-de-Pháp, Pháp

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn