Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Romania 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Romania. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Romania đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Romania và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Romania và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Romania: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

27 Kết quả trong Romania

Địa điểm
Romania
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
UNICAF has partnered with the University of South Wales to offer a variety of courses. The University of South Wales is one of the largest in the U...
Universitatea de Vest din Timi?oara (UVT) / West University of Timi?oara (WUT) is the main higher education institution and research center in Western...
This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of n...
Babeş-Bolyai University (UBB) is currently the largest Romanian university, hosting around 47.000 students enrolled in Bachelor, Master or PhD program...
Ovidius University of Constanta (UOC) is a public institution of higher education founded in 1961, that became a multidisciplinary university in 1990,...
The National University of Physical Education and Sports (UNEFS) in Bucharest is the first higher education institution for the training of physical e...
American Hotel Academy was founded in 2007 in Brasov, Romania as the first international hotel management school in the country with the main purpose ...
University of Pite?ti, Romania (UPIT) is a state higher institution founded in 1962. It has a non-profit character, it is apolitical and has academic ...
One of the oldest and traditional educational places in Romania, it was founded in 1879 as a Faculty of Medicine, later being associated with other th...
In general, both within the country and abroad, the University of Bucharest is considered to be the most important educational, research and cultural ...
TUIASI students have access to top notch technical studies, as the university is one of the best in the country and Eastern Europe. Great professors, ...
Politehnica University Timisoara (UPT) is one of the biggest technical universities from Central and Eastern Europe. It was founded in 1920 as an answ...
The Technical University of Civil Engineering of Bucharest is a technical university that trains higher education specialists in the fields of civil e...
Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania...
As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by...
A forward-thinking, modern and student-oriented institution, „Dun?rea de Jos" University of Galati has a firm commitment to generate and transfer know...
We are the oldest and most prestigious technical university in Romania. The Polytechnic University of Bucharest comprises 15 faculties, 95 bachelor pr...
The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV B) is an accredited public higher education and research institution ...
Bucharest Business School was established in 2014 as the postgraduate business faculty of Bucharest Academy of Ecnomic Studies and has two major MBA p...
The Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara (BUASVM) is an institution speciali...
The Romanian-American University was founded with the purpose of promoting the American progressive educational values combined with the rich internat...
Spiru Haret University (USH) is the biggest private university in Romania. It was set up and accredited as a higher education institution by the Natio...
The university’s leadership is assured by an executive team formed by the Rector, three Vice-Rectors, Director of the Council for Doctoral Studies and...
Viện Kinh doanh và Quản lý công từ Bucharest (ASEBUSS) được thành lập năm 1993 thông qua một chương trình tài trợ của USAID - Cơ quan Phát triển Quốc ...